Державні екзамени

4 курс
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

5 курс
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ "СПЕЦІАЛІСТ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

Державна атестація випускників факультету лінгвістики НТУУ «КПІ» ставить на меті встановити відповідність рівня отриманої студентами вищої освіти вимогам стандартів підготовки філолога та перекладача. Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією. На ДЕК покладається:
- перевірити та оцінити якість науково-теоретичної та професійно-практичної підготовки випускників, встановити її відповідність вимогам ОКХ та ОПП підготовки філолога та перекладача;
- за результатами державної атестації прийняти рішення про видачу/відмову у видачі випускникам дипломів державного зразка (звичайних або з відзнакою);
- проаналізувати якість освітньої діяльності в університеті та висунути пропозиції щодо подальшого поліпшення якості підготовки філологів та перекладачів.

Підписатися на Збір новин